หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล >> จำนวนผู้เข้าชม: 97 นางภัสสร โล่ห์จินดา

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
นางภัสสร โล่ห์จินดา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

02-55985620
รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์