หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> สำนักงานเลขานุการกรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> กลุ่มนิติกร >> จำนวนผู้เข้าชม: 44 นายอุดม พิสุทธิ์อาภา

สำนักงานเลขานุการกรม - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มนิติกร
นายอุดม พิสุทธิ์อาภา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

โทรศัพท์ 02-278-8429
โทรสาร 02-298-5621

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์