หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 19,598

ลงทะเบียนออนไลน์งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559
วันที่ประกาศ : 21/06/2559 15:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 1779

ลงทะเบียนออนไลน์งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559

วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559

GO WILD FOR LIFE : หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme UNEP) ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยในปี 2559 กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Go Wild For Life : หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์ซึ่งเกี่ยวข้องการลดการซื้อขายสัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ จากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ อันเกิดจากการฆ่าและการลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย
          ในวาระดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และตามนโยบายรัฐบาล          ขอให้ผู้เข้าร่วมงาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559" ลงทะเบียนออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้  โดยผู้เข้าร่วมงาน โปรดเลือกประเภทให้ตรงกับหน่วยงานหรือสังกัดของท่าน
1. กลุ่ม VIP     >> คลิก <<
2. กลุ่ม กทม.    >> คลิก <<
3. กลุ่ม ทสจ. และเจ้าหน้าที่ 76 จังหวัด     >> คลิก <<
4. กลุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16     >> คลิก <<
5. กลุ่ม ปธส.     >> คลิก <<
6. กลุ่ม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     >> คลิก <<
7. กลุ่ม ทหารบก     >> คลิก <<
8. กลุ่ม มวลชน กทม.     >> คลิก <<
9. กลุ่ม โรงเรียนในเขต กทม.     >> คลิก <<
10. กลุ่ม หน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      >> คลิก <<
11. กลุ่ม สื่อมวลชน     >> คลิก <<
12. กลุ่ม ทสม.     >> คลิก <<
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
ลงทะเบียนออนไลน์งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 21/06/2559 15:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 1779
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 21/06/2559 13:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 398
รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/06/2559 10:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 414
ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 ระดับประเทศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 17/11/2558 10:45 น. จำนวนผู้เข้าชม 657
ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้มาร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 12/06/2558 10:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 1251
รมว.ทส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทส. ประจำปี 58 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 18/05/2558 14:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 782
รมว.ทส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทส. ประจำปี 58 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 18/05/2558 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 419
กำหนดการประกาศ ปณิธานความดี ปีมหามงคล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 12/03/2558 01:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 1333
สัมมนา "สารสนเทศก้าวไกล..สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/02/2558 16:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 880
ลงทะเบียนออนไลน์สัมมนาหลักสูตร "สารสนเทศก้าวไกล.....สิ่งแวดล้อมก้าวหน้า" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 05/02/2558 11:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 1022
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ | หน้า 4 จากทั้งหมด 4
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณระบบเครือข่ายและระบบวงจรภาพ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/07/2562 09:58 น. (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) จำนวนผู้เข้าชม 11
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/07/2562 13:26 น. (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 03/07/2562 10:36 น. (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างจัดเสวนาเรื่อง GIS ยุคใหม่และการใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุน Digital Government) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 13/09/2561 10:30 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 84
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จ้างจัดทำสื่อสร้างการรับรู้การดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย) ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 04/09/2561 10:04 น. (ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จำนวนผู้เข้าชม 67
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ | หน้า 3 จากทั้งหมด 5
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 01/11/2561 10:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 419
รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 อัตรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:34 น.
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
เอกสารประกอบการสัมมนา "GIS ยุคใหม่และการใช้ประโยชน์เพื่อการสนันสนุน Digital government" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 02/10/2561 14:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 457
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/08/2561 16:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 323
Test ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 09/12/2559 13:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 339
ระบบแจ้งซ่อมบำรุง/Service Report ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/10/2559 11:49 น. จำนวนผู้เข้าชม 604
คลิป COP21 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 03/02/2559 17:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 739
รายการเดินหน้าประเทศไทย (รวมพลัง สร้างวินัย คนในชาติ ลดใช้ถุงพลาสติก) ออกอากาศวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 02/11/2558 10:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 1317
สารคดีสำนักงานสีเขียว (Green Office) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 21/10/2558 23:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 700
สารคดีผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 21/10/2558 23:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 797
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
สส.คาดการณ์เคลื่อนที่ของมวล PM 2.5 จากแบบจำลอง WRF-Chem ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 25/01/2562 14:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 693
พบเด็กป่วยเพิ่ม รร.สาธิตจุฬาฯ“หยุดเรียน 3 วัน” หลังไข้หวัดระบาด ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 437
เร่งดับไฟป่าดอยจง จ.ลำปาง หวั่นลุกลามทำค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง คาดมีคนจุดไฟเผา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/01/2562 11:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 519
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1