หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 15,583

ประชารัฐร่วมใจ ดับไฟป่า ดอยสุเทพ-ปุย
วันที่ประกาศ : 09/05/2559 22:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 716

ประชารัฐร่วมใจ ดับไฟป่า ดอยสุเทพ-ปุย

       ภาพความร่วมไม้ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วน ในการระดมสรรพกำลัง อาสาสมัครดับไฟ เครื่องไม้เครื่องมือ ยุทธโธปกรณ์ ยานพาหนะ อุปกรณ์ น้ำและเสบียงอาหาร ช่วยกันดับไฟป่า พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุยที่ลุกลามและขยายเป็นวงกว้าง ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2559 ให้อยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ในระยะเวลาไม่นาน ถือเป็นปรากฎการณ์และโอกาสในวิกฤตไฟป่า หมอกควัน อันแสดงให้เห็นถึงกลไกประชารัฐที่สามารถจัดการกับปัญหาไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์มากขึ้นกว่าเดิม
        แม้ขณะนี้ สถานการณ์ไฟป่าจะถูกดับหมดแล้ว แต่ภาพความร่วมมือยังคงอยู่ มีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำ ทั้งในส่วนพื้นที่เขาลาดชัน พื้นที่เสื่ยงและพื้นที่รอยต่อ โดยเจ้าหน้าที่ เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนอาสาในพื้นที่ ได้เดินเท้าเข้าไปดับไฟ ตอไม้ ที่เป็นเชื้อไฟให้
หมอดลง...จนดับสนิท ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดี...ถึงพลังความร่วมมือตามกลไลประชารัฐ เฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน
แหล่งที่มาข้อมูล : เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
                      ดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่โดยรอบ
                      9 พฤษภาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
ประชารัฐร่วมใจ ดับไฟป่า ดอยสุเทพ-ปุย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 09/05/2559 22:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 716
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ปี 2559 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 23/03/2559 09:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 785
ปฏิทินกิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 24/12/2558 16:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 595
ประกาศรายชื่อ ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/11/2558 10:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 734
ประกาศผลการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 15/10/2558 13:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 774
คู่มือการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 09/04/2558 11:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 1030
สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ชุด อาสา...ดูแลโลก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 03/04/2558 11:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 811
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 12/03/2558 16:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 1224
กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 20/02/2558 11:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 902
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ | หน้า 3 จากทั้งหมด 3
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 14/01/2559 19:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 172
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 27/08/2558 15:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 190
รับสมัครงาาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 09/03/2558 11:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 173
ประกาศรับสมัครงาน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 03/03/2558 17:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 279
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2558 (คลิป) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 16:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 808
หนังสือ ทสม. ดีเด่น ปี 2558 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   วันที่ประกาศ : 18/12/2558 15:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 841
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0