หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 93,843

สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
วันที่ประกาศ : 10/07/2562 11:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 254

สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย  หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

             วันนี้ (8 ก.ค.62) ที่ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จ.ตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ     ลดภัยสิ่งแวดล้อม” พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา  ภาคประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน รวม 26 หน่วยงาน  มุ่งมั่นดำเนินงาน ตั้งเป้า ภายใน 1 ปี เมืองตรังไร้โฟม

             นางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสื่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 มีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟม ประกอบกับ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง (สนง.ทสจ.ตรัง) มูลนิธิอันดามัน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคีความร่วมมือ รวม 26 หน่วยงาน จึงร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะของจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ “ตรังยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”เนื่องจาก จังหวัดตรังเป็นตัวอย่างของจังหวัดที่ทุกฝ่ายมีความตื่นตัว มีความพร้อมของการดำเนินงาน ทั้งในระดับนโยบายที่มีการพัฒนาแผนงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในระดับจังหวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน อีกทั้งยังมีพื้นที่ปฏิบัติการที่สามารถยกระดับการเรียนรู้และการทำงานขยายผลสู่การเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

             ด้าน นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ถือเป็นจังหวัดแรกๆ ที่นำมติ ครม. ที่เห็นชอบ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มาขับเคลื่อนทั้งจังหวัด ซึ่งวันนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” มุ่งบรรลุ 4 ป้าหมาย ได้แก่ 1.ปลอดโฟมบรรจุอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใน 1 ปี  มาตรการที่ใช้ อาทิ ตลาด สวนสาธารณะ สำนักงาน สถานที่ราชการ การท่องเที่ยว และชุมชนชายฝั่งปลอดโฟม 2. ลดขยะพลาสติก  มาตรการที่ใช้ อาทิ โรงแรม/ที่พักให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงานทดแทน การจัดการขยะต้นทางและการจัดการน้ำเสีย (green hotel)  3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทดแทน มาตรการที่ใช้ อาทิ ส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนภาชนะพลาสติกและโฟม และ 4. จัดการขยะแบบแยกขยะเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่และระบบการจัดการขยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ใช้ อาทิ สนับสนุนการคัดแยกขยะในทุกภาคส่วน องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบกำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
สส. เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ปั้น วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพรุ่นแรก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 09/07/2562 04:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 237
สส.จัดประชุม “สะอาดบุรี ปี 2” เพื่อ Audition เฟ้นหาชุมชนพี่เลี้ยงน้องใหม่ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/07/2562 15:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 217
ทส.ร่วมเปิดตัวโครงการ THE MALL GROUP GO GREEN : Green Everyday ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 03/07/2562 14:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 194
สส. เตรียมสร้างมหิงสาสายสืบปฐมวัย รุ่น 2 เสริมความพร้อมผู้ดูแล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/06/2562 14:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 224
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/06/2562 16:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 572
ข้อมูลทั้งหมด 764 รายการ | หน้า 5 จากทั้งหมด 77
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 642
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 397
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 664
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 730
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 799
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 907
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 1022
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 940
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1157
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 943
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 910
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ความเป็นธรรมของ 'ทรัมป์' คือความไม่เป็นธรรมของโลก !!? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 10:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 271
ปลูกป่า ... หลังเกษียณมีเงินใช้จาก ‘ต้นไม้’ แค่เป็นส่วนหนึ่งดูแลโลก ... สุขก็ล้นเหลือ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 1443
เพราะคดีสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง 'ซับซ้อน' นัก กม.เสนอ ‘รื้อใหญ่’ กระบวนการยุติธรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 333
ไซโคลน ‘โมรา’ ถล่ม ‘บังกลาเทศ-ศรีลังกา’ ยับ ‘ไทย’ พร้อมรับมือ - สั่งพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 320
แหล่งท่องเที่ยวประกาศปิดหนี ‘สายฝน’ ‘ไทย’ ชุ่มฉ่ำยาวจนถึงเดือนตุลาคม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 366
โลกเปลี่ยน ... เทคโนโลยีเปลี่ยน เปิด 7 นวัตกรรม พลิกโฉมวงการ 'ไฟฟ้า' ไทย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 399
เกือบ 80 ปี ปลูกฝัง ‘รักษ์ต้นไม้’ สัดส่วนพื้นที่สีเขียวลดฮวบไม่สิ้นสุด!? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 313
‘ทรัมป์’ ป่วน! วงถกมหาอำนาจเศรษฐกิจ ‘จี7’ เมินชาติสมาชิก – ลุยถอนตัว ‘ข้อตกลงปารีส ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 239
เคยคิดไหม? ในแต่ละวันเราต่างร่วมกันทำร้ายโลกใบนี้มากมายขนาดไหน? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 413
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 315
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 5 จากทั้งหมด 6