หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 106,530

บทความ : สภาพภูมิอากาศโลกไม่อาจเหมือนเดิมอีก ทุกภาคส่วนต้องเร่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วันที่ประกาศ : 21/10/2562 11:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 111

สภาพภูมิอากาศโลกไม่อาจเหมือนเดิมอีก ทุกภาคส่วนต้องเร่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ (Carbon sink) จากรายงาน Global Carbon Project เช่น พืชและมหาสมุทร ซึ่งช่วยกำจัดการปล่อยก๊าซโดยรวมประมาณครึ่งหนึ่งที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นั้นมีประสิทธิภาพในการช่วยดูดซับก๊าซให้ลดลง รายงานฉบับนี้จึงได้เสนอให้ลดการตัดไม้ทำลายป่า และเพิ่ม Carbon sink ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในป่าไม้และดิน 

ในขณะที่รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) สามฉบับที่เปิดตัวในปี 2018 และ 2019 ประเมินความครอบคลุมและแนวโน้มเฉพาะเจาะจงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการเปิดเผยรายงานเหล่านี้ออกมาก่อนหน้ารายงานการประเมิน ครั้งที่ 6 (Sixth Assessment Report) ที่กำหนดจะเสร็จสิ้นในปี 2022

  • รายงานพิเศษเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ 1.5องศาเซลเซียส (Global Warming of 1.5 ºC) ระบุว่าการจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียสนั้นเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ยกเว้นแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นประวัติการณ์ในทุกด้านของสังคม การสกัดกั้นให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 องศาเซลเซียส มีประโยชน์ชัดเจนเมื่อเทียบกับการปล่อยให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านั้น เพราะอากาศที่ร้อนขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบมากมายแล้ว

การจำกัดภาวะโลกร้อนให้อุณหภูมิเพิ่มที่ 1.5 องศาเซลเซียสสามารถบรรลุควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายระดับโลกอื่น ๆ เช่น การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน

  • รายงานพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่ดิน (Special Report on Climate Change and Land) เน้นย้ำว่า ตอนนี้ผืนดินโลกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากน้ำมือมนุษย์เป็นอย่างมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อผืนดินด้วย ในเวลาเดียวกัน การรักษาภาวะโลกร้อนให้ต่ำกว่า 2องศาเซลเซียส สามารถทำได้โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคที่เกี่ยวกับการใช้ผืนดินและอาหาร

รายงานแสดงให้เห็นว่าการจัดการที่ดินที่ดีขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ แต่ไม่ใช่ทางออกเดียว เพราะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วนมีความสำคัญ หากต้องการรักษาภาวะโลกร้อนไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 องศาเซลเซียส (หากทำไม่ได้ตามเป้า 1.5 องศาเซลเซียส)

  • รายงานพิเศษเกี่ยวกับมหาสมุทรและพื้นที่ส่วนหนึ่งของโลกที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate) ระบุว่า จนถึงปัจจุบันมหาสมุทรได้ดูดซับความร้อนเกินกว่า 90%ในระบบภูมิอากาศ ภายในปี 2100มหาสมุทรจะดูดซับความร้อนเพิ่มขึ้น 2 - 4 เท่า เทียบกับระหว่างปี 1970 ถึงปัจจุบัน หากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิถูกจำกัดไว้ที่ 2 องศาเซลเซียส แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 - 7 เท่าหากการปล่อยก๊าซสูงขึ้นไปอีก ภาวะโลกร้อนในมหาสมุทรจะทำให้เกิดการลดการผสมกันระหว่างชั้นน้ำและส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนและสารอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเล

ข้อมูลจากองค์กร Future Earth และ Earth League

  • ข้อมูลเชิงลึกของสภาพภูมิอากาศ

หลักฐานที่รวบรวมได้ตอกย้ำว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบบนโลก โดยเฉพาะในยุคใหม่ที่เรียกว่า ยุคแอนโธรโปซีน (Anthropocene)  

ผลกระทบต่อสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้น เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เราขยับเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสำคัญ หากไปถึงจุดเปลี่ยนนี้จะนำไปสู่ผลกระทบที่ใหญ่หลวง ในบางกรณีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ย้อนกลับให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีก

ในเวลานี้ มีความตระหนักเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่าผลกระทบต่อสภาพอากาศนั้นรุนแรง และเร็วกว่าการประเมินสภาพอากาศที่ระบุไว้ แม้ว่าจะเพิ่งระบุไว้เมื่อทศวรรษที่ผ่านมานี่เองก็ตาม

เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น เมืองต่าง ๆ ก็จะมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อผลกระทบจากปัญหานี้ เช่น ความเครียดจากความร้อน ดังนั้นเมืองต่าง ๆ จึงมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

กลยุทธ์ในการลดระดับความเสียหาย และยกระดับการปรับตัวด้วยการจัดการความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคต แต่ทั้ง 2 อย่างก็ยังไม่เพียงพอ หากจะพิจารณาขอบเขตและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีเพียงมาตรการที่เป็นรูปธรรมและทำได้ในทันทีเท่านั้น คือ การส่งเสริมมาตรการ de-carbonization ในเชิงนโยบายอย่างจริงจัง การป้องกันและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ (Carbon sink) และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความพยายามในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ มาตรการเหล่านี้จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในความตกลงปารีส (Paris Agreement)

 

อ้างอิง: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/landmark-united-science-report-informs-climate-action-summit?fbclid=IwAR1lA-MjGlJjhbhqbZ5NWJTYAJUKRecInbVFwm9rg3fc2rdjTjUYU8gZPv0

อ่านบทความเพิ่มเติม >> คลิก <<

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
บทความ : สภาพภูมิอากาศโลกไม่อาจเหมือนเดิมอีก ทุกภาคส่วนต้องเร่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/10/2562 11:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 111
บทความ : การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 °C ชาติทั่วโลกต้องออกแรงมากถึง 5 เท่า ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 18/10/2562 14:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 177
บทความ : งานวิจัยระบุ 2015 – 2019 วิกฤตภัยพิบัติโลก น้ำแข็งละลาย – ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 17/10/2562 13:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 159
ทส.จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 16/10/2562 20:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 131
ข้อมูลทั้งหมด 842 รายการ | หน้า 3 จากทั้งหมด 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือประกอบโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 24/09/2562 10:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 12
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 7
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 651
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 422
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 689
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 766
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 824
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 939
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 1054
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 961
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1180
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 971
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 925
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ผ่าน 5 ปี ไทยเมินผลเสียอนุสัญญา UNCLOS นักวิชาการชี้ไม่มีใครศึกษา-เสี่ยงถูกตปท.รุมทึ้ง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 431
กรมส่งเสริมฯ จัดประกวด ‘นวัตกรรม’ จากขยะ ชิงรางวัลรวมกว่า 4 แสน - สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 15:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 511
ธรรมชาติเยียวยาทุกสิ่ง ... ธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของเรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 14:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 444
เวิลด์แบงก์กรุยทางดันไทยสู่เมืองคาร์บอนต่ำ หนุนงบ อบก.ศึกษากลไกลดก๊าซเรือนกระจก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 14:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 253
เอกชนยืนยัน ‘โซลาร์’ คุ้มค่าลดต้นทุนการผลิต ส.อ.ท.เผยหมดยุคพลังงานแดดราคาแพงแล้ว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 13:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 314
ขีดเส้น 1 ปี 'ไทย' เลิกผลิตพลาสติกหุ้มฝาขวด คาดลดขยะ 2,600 ล้านชิ้น เฉลี่ยปีละ 520 ตัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 13:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 368
'แบตเตอรี่' ความหวังโลกอนาคต จุดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าสู่เทคโนโลยีสะอาด ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 353
เปิด ‘คลองสียัด’ เส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ 60 เรือคายัค ร่วมปลุกชีวิตลำน้ำ ‘บางปะกง’ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 357
‘รถยนต์ EV’ สมรรถนะแห่งอนาคต นวัตกรรมขับเคลื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 388
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ... เทรนด์เทคโนโลยีพลิกโฉมอนาคต ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 11:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 454
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 3 จากทั้งหมด 6