หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 93,668

บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์"
วันที่ประกาศ : 19/08/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 117

บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์"

บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์"

          ถ้าไม่มี “โค้ชชุมชน” จากบ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์ ดีกรีชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ประจำปี 2560 มาเป็น “เทรนเนอร์” ชุมชนหนองขาย่าง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนน้องใหม่ คงยังใช้วิธีการจัดการขยะแบบเดิมๆ ด้วยการเผาหน้าบ้าน แบบบ้านใครบ้านมัน และก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ก็จะถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป

          ชุมชนบ้านระเบิกขามได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงฝึกกระบวนการสร้างภาคีเครือข่าย อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัด ให้มาทำงานร่วมกัน มีการศึกษาดูงานจากชุมชนพี่เลี้ยง และในฐานะเป็นคนบุรีรัมย์เหมือนกัน ยังมีการรื้อฟื้น “จะนองจองใด” ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมกลับมาใช้เชื่อมโยงการบริหารจัดการขยะจนประสบความสำเร็จ

          ในเวลาไม่นานชุมชนน้องใหม่เข้าใจกระบวนการทำงานและเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะในพื้นที่ชุมชนตัวเอง เช่น ขยะประเภทไหนสามารถรีไซเคิลได้ ขยะใดนำไปทำปุ๋ยได้ รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ถุงผ้า ตะกร้า และปิ่นโต

          “จะนองจองได” คือประเพณีชุมชนที่เจ้าภาพนิยมใช้ปิ่นโตใส่อาหารหรือขนมไปส่งตามบ้านของผู้มาช่วยงานในแต่ละครั้ง จึงนำปิ่นโตมาประยุกต์ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก หรือที่เรียกกันว่า “ปิ่นโตบุญ” รวมถึงการหิ้วตะกร้าไปทำบุญที่วัด หรือไปจ่ายตลาด โดยไม่รับถุงพลาสติกและกล่องโฟม

          ชุมชนบ้านระเบิกขามยังมีการจัดตั้งธนาคารขยะสะสมบุญในทุกวันพระ ชาวบ้านจะนำขยะมาบริจาคและขาย สร้างเงินรายได้ให้แก่คนในชุมชน ในฐานะโค้ชพี่เลี้ยงจึงได้นำต้นแบบทั้งหมดนี้ไปขยายผลต่อที่บ้านหนองขาย่าง ซึ่งแม้จะเป็นชุมชนห่างไกล แต่มีการสร้างขยะพลาสติกและโฟมจำนวนมหาศาล

          ขยะในชุมชนหนองขาย่างส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาจากภายนอก โดยเฉพาะตลาดนัดที่มีมากถึง 9 ครั้งต่อเดือน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้บ้านระเบิกขามต้องมาช่วยรณรงค์ให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนไปใช้ “ถุงผ้า” และ “ตะกร้า” ในการจับจ่ายตลาด พร้อมกับขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดให้เลิกใช้ถุงพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร

          การรณรงค์ได้ผลมากขึ้นเป็นลำดับ เพราะชาวบ้านหันมานิยมใช้ถุงผ้า และตะกร้ากันมากขึ้น ที่สำคัญบ้านไหนไม่คัดแยกขยะ ทางชุมชนจะใช้มาตรการเด็ดขาด นั่นคือไม่แจกถุงผ้า หรือปิ่นโตแก่บ้านหลังนั้น ซึ่งถือเป็นกุศโลบายในการกระตุกต่อมจิตสำนึกในทางอ้อม

          ที่มาของงานประเพณีในหมู่บ้านที่ทำสืบต่อกันมา ชาวบ้านจะพกถุงพลาสติกไปร่วมงานคนละหลายๆ ใบ เพราะเจ้าภาพจะแจกข้าวปลาอาหารสำหรับคนที่มาช่วยงานกลับบ้านเป็นการตอบแทน และทุกคนจะใช้ถุงพลาสติกสำหรับตักอาหารใส่

          ชุมชนพี่และชุมชนน้องบ้านหนองขาย่างจึงได้เกิดแนวคิด “หิ้วปิ่นโต” ไปร่วมงาน โดยออกเป็นกฎเหล็กให้ชาวบ้านนำเงินใส่ปิ่นโตในขาไป ส่วนขากลับตักกับข้าวใส่ปิ่นโตกลับ แทนการนำเงินใส่ซองกระดาษแล้วพกถุงพลาสติกไปตักอาหาร เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

          ในที่สุดประเพณี “จะนองจองใด” ก็ถูกใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการขยะเหลือศูนย์จนประสบความสำเร็จ

          และแล้วทุกวันนี้หมู่บ้านหนองขาย่างไม่มีการเผาขยะ และไม่พกถุงพลาสติก ขยะที่มีจะได้รับการคัดแยกไปรีไซเคิล ทุกคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นความสำคัญของการลดการใช้ถุงพลาสติก แม้กระทั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ก็ไม่มีการแจกซอง หรือถุงซิปใส่ยาที่ทำจากพลาสติก

          เรียกได้ว่าชาวบ้านทุกคนเดินยืดอกพกถุงผ้า หรือตะกร้าไปใส่ยาที่โรงพยาบาล จนกลายเป็นเทรนด์ของคนบ้านหนองขาย่างไปแล้ว

          ความสำเร็จดังกล่าวทำให้บ้านหนองขาย่างได้รับการยกย่องเป็นชุมชนตัวอย่างการจัดการขยะตามโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน หรือโครงการสะอาดบุรี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และชุมชนแห่งนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเป็น “โค้ชชุมชน” ให้แก่ชุมชนแห่งใหม่สามารถบริหารจัดการขยะเหลือศูนย์เช่นเดียวกับโครงการสะอาดบุรีในพื้นที่อื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

อ่านบทความสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพิ่มเติม >>> คลิก <<<

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 117
สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 11:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 139
สส. เปิดเวที สะท้อนมุมมอง ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 05:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 163
ทส. นำ ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัดช่องลม เมืองสุพรรณ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2562 19:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 148
ทส. มอบรางวัล ผลงานเครือข่ายเยาวชน Green Youth หวังสร้างมาตรฐาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วประเทศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2562 14:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 486
ข้อมูลทั้งหมด 763 รายการ | หน้า 3 จากทั้งหมด 77
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 6
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 642
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 397
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 664
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 730
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 799
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 907
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 1022
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 940
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1157
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 943
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 910
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ความเป็นธรรมของ 'ทรัมป์' คือความไม่เป็นธรรมของโลก !!? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 10:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 271
ปลูกป่า ... หลังเกษียณมีเงินใช้จาก ‘ต้นไม้’ แค่เป็นส่วนหนึ่งดูแลโลก ... สุขก็ล้นเหลือ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 1443
เพราะคดีสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง 'ซับซ้อน' นัก กม.เสนอ ‘รื้อใหญ่’ กระบวนการยุติธรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 333
ไซโคลน ‘โมรา’ ถล่ม ‘บังกลาเทศ-ศรีลังกา’ ยับ ‘ไทย’ พร้อมรับมือ - สั่งพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 319
แหล่งท่องเที่ยวประกาศปิดหนี ‘สายฝน’ ‘ไทย’ ชุ่มฉ่ำยาวจนถึงเดือนตุลาคม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 366
โลกเปลี่ยน ... เทคโนโลยีเปลี่ยน เปิด 7 นวัตกรรม พลิกโฉมวงการ 'ไฟฟ้า' ไทย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 399
เกือบ 80 ปี ปลูกฝัง ‘รักษ์ต้นไม้’ สัดส่วนพื้นที่สีเขียวลดฮวบไม่สิ้นสุด!? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 313
‘ทรัมป์’ ป่วน! วงถกมหาอำนาจเศรษฐกิจ ‘จี7’ เมินชาติสมาชิก – ลุยถอนตัว ‘ข้อตกลงปารีส ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 239
เคยคิดไหม? ในแต่ละวันเราต่างร่วมกันทำร้ายโลกใบนี้มากมายขนาดไหน? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 413
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 313
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 5 จากทั้งหมด 6