หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองส่งเสริมและเผยแพร่ >> จำนวนผู้เข้าชม: 102,036

บทความ : การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 °C ชาติทั่วโลกต้องออกแรงมากถึง 5 เท่า
วันที่ประกาศ : 18/10/2562 14:16 น. new จำนวนผู้เข้าชม 26

การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 °C ชาติทั่วโลกต้องออกแรงมากถึง 5 เท่า

การประเมินสถานะของโลกที่มาจากอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายงานของกลุ่มที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อคาดการณ์สภาพอากาศโลกในอนาคต จากรายงาน United in Science ที่เป็นข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ. 2015-2019 เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนามาตรการที่เป็นรูปธรรมที่จะหยุดภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในขณะที่ข้อมูลจาก Global Carbon Project ระบุถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ ดังนี้

  • ประมาณการคาร์บอนทั่วโลก

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 2% และถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 37 พันล้านตันในปี 2018 ยังไม่มีสัญญาณของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจะถึงจุดขีดสุดแล้วปรับลดลง แม้ว่าอัตราการปล่อยก๊าซจะชะลอตัวลงน้อยกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็ตาม

แนวโน้มเศรษฐกิจและพลังงานในปัจจุบัน ชี้ให้เห็นว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2019 อย่างน้อยจะสูงเท่ากับปี 2018 คาดว่า GDP โลกจะเติบโต 3.2% ในปี 2019 และแม้ว่าเศรษฐกิจโลกลดการปล่อยก๊าซลงในอัตราเดียวกับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการปล่อยก๊าซทั่วโลกก็ยังจะเพิ่มขึ้นอยู่ดี

แม้พลังงานทดแทนจะมีการเติบโตอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ระบบพลังงานทั่วโลกยังคงถูกครอบงำด้วยแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล การใช้พลังงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปี มีอัตราสูงว่าการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน หมายความว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตในลักษณะนี้ต้องยุติลงทันที

เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศ เราจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซให้เป็นศูนย์ และการทำเช่นนั้นจะต้องอาศัยทั้งการผลักดันการใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ใช่คาร์บอนให้เร็วขึ้น และการลดสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงฟอสซิลในพลังงานลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก เงื่อนไขทั้ง 2 ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการแก้ปัญหาโลกร้อน

การสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ (Carbon sink) เช่น พืชและมหาสมุทร ช่วยกำจัดการปล่อยก๊าซโดยรวมประมาณครึ่งหนึ่งที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ แต่ตอนนี้ Carbon sink กลับมีประสิทธิภาพในการช่วยดูดซับก๊าซให้ลดลง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการลดการตัดไม้ทำลายป่า และเพิ่ม Carbon sink ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในป่าไม้และดินที่สามารถปรับปรุงศักยภาพด้านนี้ได้ โดยการฟื้นฟูและการจัดการป่าและดินที่ดีขึ้น

ข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme) ยังระบุว่า

  • ช่องว่างการปล่อยก๊าซ - ตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหน และเราจะต้องไปถึงจุดไหน

จากนโยบายปัจจุบัน และข้อเสนอการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมุ่งมั่นของแต่ละประเทศ (Nationally Determined Contributions: NDCs) รวมถึงภาพจำลองสถานการณ์จากรายงาน Emissions Gap Report คาดว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจะไม่ถึงจุดสูงสุดภายในปี 2030 และยิ่งจะยังไม่ถึงจุดสูงสุดในปี 2020 แม้ว่าใน Emissions Gap Report ปี 2019 จะพบว่า ยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2018

ช่องว่างการปล่อยก๊าซในปี 2030 โดยพิจารณาจากระดับการปล่อยก๊าซภายใต้การดำเนินงานตามข้อเสนอการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมุ่งมั่นของแต่ละประเทศ (NDCs) อย่างเต็มรูปแบบ เทียบกับระดับที่สอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาโลกร้อนที่มีต้นทุนต่ำสุดเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเพียง 2 องศาเซลเซียส ปรากฎว่ายังมีช่องว่างการปล่อยก๊าซอยู่ที่ 13 กิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GtCO2e)

จากข้อเสนอ NDCs ในปัจจุบันคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซทั่วโลกในปี 2030 ได้ถึง 6 กิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GtCO2e) เมื่อเทียบกับความต่อเนื่องของนโยบายปัจจุบัน แต่ถ้าต้องการไปให้ถึงในระดับนี้จะต้องเพิ่มความพยายามขึ้นเป็น 3 เท่า เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายการทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพียง 2 องศาเซลเซียส และต้องพยายามเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าที่จะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพียง 1.5 องศาเซลเซียส

ถ้าหากมีการดำเนินการตามข้อเสนอ NDCs โดยไม่มีเงื่อนไข และตั้งสมมติฐานว่ามาตรการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ 21 ผลก็คือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกจะอยู่ระหว่าง 2.9 องศาเซลเซียส และ 3.4 องศาเซลเซียส ในปี 2100 เมื่อเทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม

หากไม่มีการเพิ่มระดับความมุ่งมั่นการดำเนินการตามข้อเสนอของ NDCs ขึ้นในทันที และไม่มีมาตรการแก้ปัญหาสนับสนุน เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่อุณหภูมิจะขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียสได้อีกต่อไป และหากไม่สามารถปิดช่องว่างการปล่อยก๊าซได้ภายในปี 2030 เป้าหมายการสกัดไม่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 2 องศาเซลเซียสก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นไปไม่ได้

เราสามารถเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีให้มีมากขึ้นกว่านี้ โดยการขยายและทำซ้ำนโยบายที่มีอยู่แล้วซึ่งใช้งานได้จริง เช่น การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน และการปลูกป่าทดแทน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ้างอิง: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/landmark-united-science-report-informs-climate-action-summit?fbclid=IwAR1lA-MjGlJjhbhqbZ5NWJTYAJUKRecInbVFwm9rg3fc2rdjTjUYU8gZPv0

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
บทความ : การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 °C ชาติทั่วโลกต้องออกแรงมากถึง 5 เท่า ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 18/10/2562 14:16 น. new จำนวนผู้เข้าชม 26
บทความ : งานวิจัยระบุ 2015 – 2019 วิกฤตภัยพิบัติโลก น้ำแข็งละลาย – ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 17/10/2562 13:04 น. new จำนวนผู้เข้าชม 70
ทส.จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 16/10/2562 20:30 น. new จำนวนผู้เข้าชม 72
รมว.ทส. นำทีมรณรงค์ เตรียมความพร้อมประชาชน ไร้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 12/10/2562 13:35 น. จำนวนผู้เข้าชม 56
ข้อมูลทั้งหมด 820 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 15:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ | หน้า 4 จากทั้งหมด 7
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 18/10/2560 14:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 646
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
การอบรมเทคนิคการบริหารจัดการสื่อออนไลน์สำหรับผู้ดูแล (Admin) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2561 10:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 413
การประชุมการจัดนิทรรศการในการประชุม COP 23 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/10/2560 11:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 681
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 748
ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. สากล ฐินะกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/01/2559 14:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 816
สส.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 927
ผอ.กสพ.ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร สส. ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2558 00:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 1040
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน มิ.ย. 57 - ก.ค.. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 949
โครงการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“GreenCard” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 1169
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน พ.ค. 57 - มิ.ย. 57 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 962
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคาและสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค 2556 - พ.ค. 2557 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/09/2557 22:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 921
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ความเป็นธรรมของ 'ทรัมป์' คือความไม่เป็นธรรมของโลก !!? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2560 10:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 279
ปลูกป่า ... หลังเกษียณมีเงินใช้จาก ‘ต้นไม้’ แค่เป็นส่วนหนึ่งดูแลโลก ... สุขก็ล้นเหลือ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 1536
เพราะคดีสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อง 'ซับซ้อน' นัก กม.เสนอ ‘รื้อใหญ่’ กระบวนการยุติธรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 346
ไซโคลน ‘โมรา’ ถล่ม ‘บังกลาเทศ-ศรีลังกา’ ยับ ‘ไทย’ พร้อมรับมือ - สั่งพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 17:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 327
แหล่งท่องเที่ยวประกาศปิดหนี ‘สายฝน’ ‘ไทย’ ชุ่มฉ่ำยาวจนถึงเดือนตุลาคม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:54 น. จำนวนผู้เข้าชม 378
โลกเปลี่ยน ... เทคโนโลยีเปลี่ยน เปิด 7 นวัตกรรม พลิกโฉมวงการ 'ไฟฟ้า' ไทย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 412
เกือบ 80 ปี ปลูกฝัง ‘รักษ์ต้นไม้’ สัดส่วนพื้นที่สีเขียวลดฮวบไม่สิ้นสุด!? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 322
‘ทรัมป์’ ป่วน! วงถกมหาอำนาจเศรษฐกิจ ‘จี7’ เมินชาติสมาชิก – ลุยถอนตัว ‘ข้อตกลงปารีส ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 248
เคยคิดไหม? ในแต่ละวันเราต่างร่วมกันทำร้ายโลกใบนี้มากมายขนาดไหน? ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 429
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2560 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 325
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ | หน้า 5 จากทั้งหมด 6