head_pic
ทส.จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันทำความสะอาดทะเลสากล International Coastal Cleanup ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/09/2562 17:25 น. new จำนวนผู้เข้าชม 21
head_pic
ท๊อป วราวุธ ชวนคนไทย “ทำบุญให้ได้บุญ ทำบุญลดขยะพลาสติก” ลดภาระการจัดการขยะให้วัดและพระสงฆ์ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 20/09/2562 17:44 น. new จำนวนผู้เข้าชม 15
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน" (รอบชิงชนะเลิศ) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/09/2562 15:55 น. new จำนวนผู้เข้าชม 63
head_pic
ทส.เปิดโครงการ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 16/09/2562 14:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 122
head_pic
ทส. เชิดชูเกียรติท้องถิ่น โชว์ผลงานและนวัตกรรม “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ๖ เทศบาลชนะเลิศ ระดับประเทศ เตรียมเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/09/2562 20:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 193
head_pic
ทส. เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่5 ชูประเด็น “Clean up Our Sea, Change Our Future” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/09/2562 20:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 59
head_pic
บทความ : ปลุกวัยใสหัวใจสีเขียว คัดแยก - แปรรูปขยะสร้างรายได้ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 13/09/2562 16:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 64
head_pic
รมว.ทส. จับมือภาคธุรกิจ เร่งหามาตรการงดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 06/09/2562 16:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 307
head_pic
สส.จัดแสดงผลงานนวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ก่อนเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม ปีที่ 13 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/09/2562 14:22 น. จำนวนผู้เข้าชม 709
head_pic
สส. จัดโครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/09/2562 15:42 น. จำนวนผู้เข้าชม 189
head_pic
สส.จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2562 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/09/2562 15:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 439
head_pic
สส.ประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/09/2562 15:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 152
head_pic
สส.จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากลมหายใจของคน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 02/09/2562 11:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 136
head_pic
สส. ร่วมมอบรางวัลรางวัลโครงการกบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/08/2562 16:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 159
head_pic
สส. จับมือ เครือข่าย Thai SCP จัดเวที ระดมสมอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 29/08/2562 16:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 171
head_pic
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ข้อ ชู 4 ด้านเร่งด่วน แก้ภัยแล้ง ลดปริมาณขยะ รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 29/08/2562 16:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 193
head_pic
บทความ : สนามหลวงโมเดล คู่มือจิตอาสาจัดการขยะให้เหลือศูนย์ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 29/08/2562 10:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 148
head_pic
สส. เปิดตัว เครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ “คุณภาพสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ที่กรุงเทพมหานคร” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 28/08/2562 14:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 159
head_pic
รมว.ทส. ชี้ สังคมไทยต้องการ "วินัย" พร้อมเดินหน้า สร้าง ทสม.จิตอาสา ผ่าน ทสจ. ทั่วประเทศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 26/08/2562 21:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 144
head_pic
ทส. จัดกิจกรรมการนำเสนอสารนิพนธ์ และพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/08/2562 19:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 117
head_pic
รมว.ทส. รับ 9 ข้อเสนอ สมัชชาฯ สิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อโลกของเรา เพื่อเรา และลูกหลานของเรา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/08/2562 19:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 148
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขยายผล วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทั่วประเทศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 20/08/2562 15:19 น. จำนวนผู้เข้าชม 216
head_pic
ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ “โครงการลดขยะถุงพลาสติกในตลาดสด” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 20/08/2562 10:29 น. จำนวนผู้เข้าชม 144
head_pic
บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 117
head_pic
สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 11:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 141
head_pic
สส. เปิดเวที สะท้อนมุมมอง ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/08/2562 05:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 171
head_pic
สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาผลตรวจประเมินสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/08/2562 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 93
head_pic
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย "๑ อปท. ๑ นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน" ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/08/2562 13:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 262
head_pic
สส.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 13/08/2562 12:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 92
head_pic
ทส. จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 09/08/2562 13:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 134
head_pic
ทส. นำ ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัดช่องลม เมืองสุพรรณ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/08/2562 19:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 154
head_pic
ทส. มอบรางวัล ผลงานเครือข่ายเยาวชน Green Youth หวังสร้างมาตรฐาน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วประเทศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/08/2562 14:17 น. จำนวนผู้เข้าชม 491
head_pic
รมว.ทส. นำทีม เก็บขยะชายหาด กระตุ้นจิตสำนึก ลดปัญหาขยะทะเล ชูหาดเจ้าสำราญ ตัวอย่างชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 02/08/2562 05:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 333
head_pic
สส.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/07/2562 10:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 92
head_pic
สส.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 26/07/2562 13:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 78
head_pic
สส.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/07/2562 12:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 107
head_pic
สส.ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการ “กระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/07/2562 10:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 112
head_pic
สส.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/07/2562 13:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 102
head_pic
สส.มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/07/2562 16:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 106
head_pic
สส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีประชุมเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนอีโคสคูล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/07/2562 10:36 น. จำนวนผู้เข้าชม 123
head_pic
สส.ร่วมต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/07/2562 11:21 น. จำนวนผู้เข้าชม 153
head_pic
สส.เปิดค่าย สนุกคิด ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 20/07/2562 20:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 180
head_pic
สส. จับมือ สนง.ทสจ.ตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย หนุน เมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/07/2562 11:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 258
head_pic
สส. เฉลิมพระเกียรติ ร. 10 ปั้น วิทยากรจิตอาสา จัดการขยะอย่างมืออาชีพรุ่นแรก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 09/07/2562 04:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 238
head_pic
สส.จัดประชุม “สะอาดบุรี ปี 2” เพื่อ Audition เฟ้นหาชุมชนพี่เลี้ยงน้องใหม่ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/07/2562 15:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 217
head_pic
สส.จัดบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 03/07/2562 14:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 165
head_pic
ทส.ร่วมเปิดตัวโครงการ THE MALL GROUP GO GREEN : Green Everyday ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 03/07/2562 14:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 194
head_pic
สส. เตรียมสร้างมหิงสาสายสืบปฐมวัย รุ่น 2 เสริมความพร้อมผู้ดูแล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/06/2562 14:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 225
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 24/06/2562 16:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 572
head_pic
สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 19/06/2562 13:09 น. จำนวนผู้เข้าชม 323
head_pic
สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 112 วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม หวังให้เป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับวัดอื่นๆ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 12/06/2562 16:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 389
head_pic
ขอเชิญร่วมเชิดชูเกียรติวัดดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในพิธีมอบโล่รางวัล วัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/06/2562 13:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 499
head_pic
สส. คว้ารางวัล สุดยอด PR ภาครัฐ ระดับ ASEAN ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 06/06/2562 12:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 302
head_pic
ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใสไร้มลพิษ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 05/06/2562 20:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 502
head_pic
ขยายเวลาส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/06/2562 14:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 1608
head_pic
สส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 03/06/2562 21:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 181
head_pic
สส.จัดอบรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ The Green : Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:38 น. จำนวนผู้เข้าชม 333
head_pic
สส.ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ จัดทำโครงการ “อ่านรักษ์โลก ลดใช้พลาสติก” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 161
head_pic
สส.ยกระดับโรงเรียนสุดารักษ์บางเขน โรงเรียนปลอดขยะถ้วยพระราชทานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ Zero Waste School ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 31/05/2562 20:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 219
head_pic
ทส. ชวนลดมลพิษทางอากาศ ย้ำ ป้องกันและแก้ไขได้ เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/05/2562 16:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 578
head_pic
สส. จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/05/2562 16:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 223
head_pic
สส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/05/2562 14:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 194
head_pic
สส ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมเชิญชวนประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ชุมชนคลองเตย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 15/05/2562 16:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 403
head_pic
สส.รับมอบถุงผ้าจาก ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/05/2562 16:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 318
head_pic
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/05/2562 10:52 น. จำนวนผู้เข้าชม 5129
head_pic
สส.รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (CENTRAL Group) เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/05/2562 12:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 251
head_pic
สส.ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/05/2562 11:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 246
head_pic
สส.จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 08/05/2562 11:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 347
head_pic
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชวนเยาวชน-นักศึกษา ร่วมค้นหากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้สังคมไทย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/05/2562 13:18 น. จำนวนผู้เข้าชม 429
head_pic
ทส. จับมือภาคประชาสังคม ระดมสมองมุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/05/2562 13:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 326
head_pic
สส.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 02/05/2562 13:58 น. จำนวนผู้เข้าชม 265
head_pic
สส.มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/04/2562 11:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 222
head_pic
ทส.จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/04/2562 15:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 327
head_pic
ทส. จัดงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Protect Our Speciesพร้อมเชิญชวนคนไทย “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/04/2562 21:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 509
head_pic
สส.มอบเงินบริจาคให้สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 18/04/2562 11:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 270
head_pic
ทส.จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 09/04/2562 19:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 387
head_pic
งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ปีที่ 27 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 04/04/2562 21:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 367
head_pic
สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 02/04/2562 15:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 277
head_pic
ทส.รณรงค์โครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มอบถุงผ้าจำนวน 1,500 ใบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 28/03/2562 15:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 365
head_pic
ทส.จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 28/03/2562 15:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 395
head_pic
ทส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G- Green ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 27/03/2562 16:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 332
head_pic
สส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “ความร่วมมือแห่งอนาคต :ความท้าทายของระบบราชการ 4.0 ต่อการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/03/2562 15:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 201
head_pic
ทส. รับมอบถุงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการมอบถุงผ้าให้ใส่ยากลับบ้าน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/03/2562 13:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 248
head_pic
ทส.จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 13/03/2562 16:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 427
head_pic
เชิญส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ (ภายใต้หัวข้อ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม) ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 22/02/2562 15:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 3405
head_pic
สส.ร่วมเปิดตัวโครงการวาโก้ บราเดย์ ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/02/2562 17:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 730
head_pic
ทส.เปิดตัวการใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library) ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 21/02/2562 12:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 632
head_pic
สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนอีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 20/02/2562 12:46 น. จำนวนผู้เข้าชม 350
head_pic
ทส.จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 18/02/2562 16:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 527
head_pic
สส. จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ลูกเสือ Geopark ประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/02/2562 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 352
head_pic
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 14/02/2562 08:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 323
head_pic
สส.ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 11/02/2562 15:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 222
head_pic
ทส.จัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 11/02/2562 15:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 276
head_pic
ทส. จัดการประชุมบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/02/2562 18:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 233
head_pic
ทส. จัดงาน “มอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green” ภายใต้แนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปี เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 30/01/2562 15:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 724
head_pic
ทส. รณรงค์โครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 29/01/2562 12:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 311
head_pic
ทส. มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ อาสา พาคัดแยกให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 28/01/2562 13:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 240
head_pic
สส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 25/01/2562 10:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 311
head_pic
ทส. จัดประชุมชี้แจงโครงการ Green Officeและโครงการ Green Hotel ปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 23/01/2562 15:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 532
head_pic
ทส.เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 17/01/2562 13:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 339
head_pic
สส. จัดอบรมชี้แจงเกณฑ์การส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 16/01/2562 13:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 710
head_pic
สส.รับมอบสิทธิบัตรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 15/01/2562 19:10 น. จำนวนผู้เข้าชม 408
head_pic
ทส. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 12/01/2562 18:12 น. จำนวนผู้เข้าชม 283
head_pic
ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs workshop ครั้งที่ 1 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 10/01/2562 14:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 311
head_pic
การประกวดชุมชนปลอดขยะและการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/01/2562 15:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 1427
head_pic
ประชาสัมพันธ์ชุมชนปลอดขยะ และการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/01/2562 15:14 น. จำนวนผู้เข้าชม 86
head_pic
สส. เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/01/2562 05:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 271
head_pic
สส. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 07/01/2562 05:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 235
head_pic
สส. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่   วันที่ประกาศ : 01/01/2562 09:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 248

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับจ้างในพื้นที่ สำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 4 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/09/2562 15:59 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการลดการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/09/2562 15:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลดเผา ลดหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/09/2562 15:55 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์การจัดการขยะพลาสติกตามนโยบายรัฐบาลผ่านสื่อโทรทัศน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/09/2562 15:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/09/2562 15:53 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวเพื่อสร้างวินัยการจัดการขยะพลาสติกของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 09/09/2562 15:51 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการและพิธีเปิดการประชุม ASEAN PLus Three Youth Environment Forum 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 16:07 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานเยาวชน นักสืบน้อย ตามรอยมหิงสาสายสืบปี 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:39 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่ารถตู้เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:38 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือสะอาดบุรี..เมืองนี้ปลอดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือสร้างสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:36 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อประกอบโครงการโรงเรียนอีโคสคูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สปอต/เกร็ดความรู้ เพื่อส่งเสริมรูปแบบการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:34 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อนิทรรศการการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (Lesson - learned of Green Scout national network development) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:33 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการมหิงสาสายสืบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:32 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศเพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:32 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:31 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์ลดการใช้ Single use พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อรณรงค์ลดการทิ้งขยะพลาสติกบนชายหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข่าวสารด้านการปรับตัวและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 28/08/2562 15:29 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 30/07/2562 10:19 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 25/07/2562 15:35 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 19/07/2562 16:03 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:17 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วิธีลดการเผาและป้องกันไฟป่า ในรูปแบบชุดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:10 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบปลอดการเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:07 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอผลงานด้านการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:05 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการมหิงสาสายสืบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 16:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรพร้อมออกแบบโครงการมหิงสาสายสืบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 15:58 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 05/07/2562 15:49 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี ปี 2" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:46 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คหนังสือรวบรวมผลงาน "นักสืบน้อย ตามรอยมหิงสาสายสืบปี 11" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:44 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ การส่งเสริมสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:41 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสารคดีสถานการณ์หมอกควัน และมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:37 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:31 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/06/2562 10:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 14:16 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 14:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ คู่มือโรงเรียนลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 14:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา Z(H)ero waste ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/05/2562 16:10 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/05/2562 15:30 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 17/05/2562 15:21 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟแฟลช ครุภัณฑ์หมายเลข 6720-005-0004-1/55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 16/05/2562 14:13 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อรณรงค์ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 15/05/2562 10:23 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 14/05/2562 10:12 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 07/05/2562 10:54 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 19
จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 02/05/2562 15:01 น. (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) จำนวนผู้เข้าชม 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
วันที่ประกาศ : 06/06/2562 14:11 น. (ราคากลาง - การจ้างควบคุมงาน) จำนวนผู้เข้าชม 6