หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองยุทธศาสตร์และแผนงาน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,214 ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - บุคลากรโครงสร้าง - ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสกุลรัตน์ พรรุ่งเรืองกุล


รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2298-5645  

 

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นายสรรเพชญ ปาลิโพธิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1817 hangsportman@gmail.com
นางสาวนันทิดา ช่างประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ