หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กองยุทธศาสตร์และแผนงาน >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,512 กลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - บุคลากรโครงสร้าง - กลุ่มตรวจและติดตามประเมินผล

นางสาวนงลักษณ์ ขิรณะ


ผู้อำนวยการกลุ่ม

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวนงลักษณ์ ขิรณะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ nongluck@deqp.mail.go.th
นายอาวุธ สงกะมิลินท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ awut_so@deqp.mail.go.th
นางสาวศิริกุล ดิษฐเจริญ พนักงานธุรการ ระดับ3 sirikuld@deqp.mail.go.th
นางสาวลำพูล กลั่นเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1711 pooh_kl@hotmail.com
นางสาวอัจฉริยา จิตต์ทวีทรัพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1711 meow_save@hotmail.com
นางสาวเรวดี รักษ์ณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1711 reywadee_@hotmail.com
นางสาววิริยาพร มาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน