หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 715 ประวัติผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - บุคลากรโครงสร้าง - ประวัติผู้อำนวยการ
นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2298-5736
เบอร์ภายใน 1710