หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> บุคลากรโครงสร้าง >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,301 บุคลากร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม - บุคลากรโครงสร้าง

นางสาวสาวิตรี ศรีสุข


หัวหน้ากลุ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2298-5832 

รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อีเมล์
นางสาวสาวิตรี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 1406,1407
นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 1421,1423 wat@deqp.mail.go.th
นางนิรมล กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 1954 deqp_ethics@hotmail.com
นายอภิชัย ตันติวิศาลเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1909 aphichai1702@hotmail.com
นางสาวสุพิชชา จันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1954,1406 ampjummum@gmail.com
นายณัฐพล วานิชสมบัติ นักทรัพยากรบุคคล 1954