หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม >> จำนวนผู้เข้าชม: 12,697

สส. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
วันที่ประกาศ : 29/11/2562 18:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 41

กำหนดการฝึกอบรม
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
************************************ 
เวลา 09.00 – 09.30 น.         ลงทะเบียน 
เวลา 09.30 – 10.00 น.         พิธีเปิดฝึกอบรม                                        
                              โดย นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                              กล่าวรายงานโดย นายวัฒน์  ทาบึงกาฬเลขานุการกรม/รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
เวลา 10.00 – 12.00 น.         บรรยาย เรื่อง แนวทางการสานต่อพระปฐมบรมราชโองการ                                        
                              โดยผู้แทนจากสำนักงาน กปร. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.         เสวนา เรื่อง ข้าราชการจิตสาธารณะ กรณี ช่วยเหลือ 13 ชีวิตหมูป่าจากถ้ำหลวง                                        
                              โดย นายแพทย์ใหญ่ (พันเอก) ภาคย์ โลหารชุน                                        
                               หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี                                                 
  ************************************
 หมายเหตุ  เวลา 10.00 และ 14.00 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 

 กำหนดการศึกษาดูงาน
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง จังหวัดสมุทรปราการ
และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบบ้านคลองนาเกลือ
จังหวัดสมุทรปราการ
********************************

                                                          
เวลา 08.00 น.               ออกเดินทางจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา 10.00 – 11.00 น.         บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลองจังหวัดสมุทรปราการ                                  
                                โดย ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง จังหวัดสมุทรปราการ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.         บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
                                เพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ
                                โดย ผู้แทนจากโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ 
เวลา 15.00 น.                    เดินทางกลับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสวัสดิภาพ

                                                  ************************************

 หมายเหตุ  เวลา 10.30 และ 14.30 รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน ข่าวสารภายใน ข่าวสิ่งแวดล้อม ค้นหา
สส. จัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 29/11/2562 18:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 41
สส. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 26/11/2562 15:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 41
สส. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 19/11/2562 14:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 68
สส. ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากร ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 13/11/2562 16:08 น. จำนวนผู้เข้าชม 71
สส. จัดโครงการศึกษาสถานที่สำคัญทางศาสนา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 13/11/2562 14:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 54
สส. ร่วมใจสร้างวินัยร่วมกัน ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 27/08/2562 12:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 128
สส. จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 5 ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 06/08/2562 11:44 น. จำนวนผู้เข้าชม 134
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 7
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 17/11/2560 11:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 834
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 09/08/2559 16:06 น. จำนวนผู้เข้าชม 250
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ขอชื่นชมการทำความดีของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 09/08/2561 13:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 606
สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าวัด ร่วมกับกรมการศาสนา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 13/07/2561 09:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 471
สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าวัด ร่วมกับกรมการศาสนา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 02/07/2561 18:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 395
คนต้นแบบความดี ปี 2560 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 04/06/2561 14:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 383
คนต้นแบบความดี ปี 2559 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 04/06/2561 14:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 347
ความเป็นมาของวันวิสาฆบูชา ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 10/05/2561 14:16 น. จำนวนผู้เข้าชม 390
กคจ. จัดประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 02/05/2561 19:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 399
กคจ. จัดประชุมหารือกลุ่มสมาชิกเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 30/04/2561 18:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 385
แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม   วันที่ประกาศ : 06/01/2560 11:43 น. จำนวนผู้เข้าชม 616
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ | หน้า 2 จากทั้งหมด 3
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ | หน้า 1 จากทั้งหมด 0