หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,001 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2298-5736
เบอร์ภายใน 1710