หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,426 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวอรอัญญา ใหลประดิษฐ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัทพ์ 0-2298-5724
อีเมล์ ornunya@hotmail.com