หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 602 นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ

ทำเนียบ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2541 - 30 ธ.ค. 2542)