หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 301 นางอรพิณท์ วงศ์ชุมพิศ

อดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางอรพิณท์ วงศ์ชุมพิศ
อธิบดี

 (ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2551 - 30 มี.ค. 2554)