หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 852 นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

อดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 24 มี.ค. 2546 - 31 พ.ค. 2547)
(ดำรงตำแหน่ง 12 ธ.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2551)