หน้าหลัก >> รู้จักหน่วยงาน >> ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 298 นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ

ทำเนียบ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางพรทิพย์ ปั่นเจริญ
อธิบดี

(ดำรงตำแหน่ง 31 มี.ค. 2554 – 10 ต.ค. 2554)